Katedra za anatomiju Fakultet veterinarske medicine