Martovski ispitni rok

Termini polaganja ispita iz predmeta Anatomija1, Anatomija2 i Topografska anatomija su:

16.03.2023. u 9 časova kod prof.dr Milene Đorđević

16.03.2023. u 9 časova kod prof.dr Miloša Blagojevića

23.03.2023. u 9 časova kod prof.dr Verice Mrvić

23.03.2023. u 9 časova kod doc.dr Ivane Nešić

Katedra za anatomiju Fakultet veterinarske medicine