Rezultati kolokvijuma IV, V, VI grupa i ukupni predispitni status