Dobro došli na sajt katedre za anatomiju

Istorijat katedre

Katedra za anatomiju je nastala iz Anatomskog instituta, koji je osnovan 1937. godine. Nastavu iz anatomije za prvu generaciju studenata (školske 1936/1937. godine) izvodio je prof. dr Jovan Markov sa Poljoprivredno-šumarskog fakulteta. Posle njegovog odlaska, nastavu izvode prof. dr Antonije Vuković i doc. dr Branko Vlatković. Profesor Vuković je tada vršio dužnost upravnika Anatomskog instituta.

Katedra za anatomiju Fakultet veterinarske medicine